Langue Francais  English Language  Netherlands Language  Espanol Language

Een kamer reserveren

Aankomstdatum:
Nacht(en):
Volwassen(en):
Kind(eren):

Een beetje prehistorie

Op de plek van het Kasteel, op een klein rotsblok dat uitkijkt over een vallei waar de Beuronne stroomt, een zijrivier van de Isle die door de stad Périgueux loopt en die in de Dordogne uitkomt, is het mogelijk dat het gebied tienduizenden jaren geleden al bewoond was, net als andere plaatsen in de regio. Geschiedkundigen hebben zelfs de grootste plaatselijke gemeenschap beschreven waar ze sporen hebben gevonden van de « Chancelade-mens », een verwante neef van de « Cro-Magnonmens » waarvan het leefgebied in Les Eyzies lag, op minder dan een uur van het Kasteel.

Liefhebbers van prehistorie kunnen genieten van een bezoekje aan het museum van de Périgord in Périgueux of het Nationaal Prehistorisch Museum van Les Eyzies voor een reis naar onze oorsprong. Of, om tijdens de gewaarwording van een bezoek aan Lascaux II of andere voormalig bewoonde grotten te ontdekken dat door te onderzoeken waar we vandaan komen, we beter begrijpen wie we zijn.

Over de Geschiedenis

De streek was dus wildrijk, en de unieke ligging (de Périgord wordt doorkruist door la Transeuropéenne en de 45e breedtegraad) heeft het een doorgangsgebied gemaakt voor alle volken en invasies. De Romeinen vestigden zich er als eerste stichters en richtten er Vésonne op, voordat het Périgueux werd. Het Vésunna museum, gebouwd door Jean Nouvel, laat hier nu prachtige overblijfselen van zien. Verschillende periodes volgen elkaar op, de Honderdjarige Oorlog liet een sterke Engelse invloed achter die terug te vinden is in de bouwstijl en de handelsrelaties van de streek; Chancelade was de plek van een bijzonder bloederige veldslag tussen de opperbevelhebber van de Guesclin en de Zwarte Prins, op de plaats van de Abdij zelf.

De Renaissance werd afgewisseld door periodes van wijsheid toen Montaigne Burgemeester van Périgueux was bijvoorbeeld, en periodes van onbeschaafdheid tijdens de religieuze oorlogen die het katholieke Périgueux en het Calvinistische Bergerac verdeelden. Vandaag de dag is de Périgord trots op zijn geschiedenis en onderhoudt een bijzonder erfgoed, waarbij geprobeerd wordt om het meest bruikbare deel voor de moderne mens te behouden: een zekere levenskunst.

Een anekdote

Het is 1840, een periode waarin de notarissen van het platteland knappe mannen met een strakke baard waren die, wanneer ze naar Parijs gingen, het theater bezochten, en soms vielen voor de charmes van mooie onschuldige meisjes. Dat is waarschijnlijk wat Notaris Lagrange is overkomen. Deze man was rijk en liet het Château des Reynats bouwen met de gedachte om er een zomerverblijf voor de Comédie Française van te maken. Deze notabel uit de Périgord had zojuist het eerste van vele festivals bedacht, waarvan er vandaag de dag in heel Frankrijk tijdens de vakanties te vinden zijn. Hij bracht zijn project tot uitwerking en de Comédie Française ging op reis, met de bekende treurspeler Monnet-Sully voorop, en gaf een voorstelling van Iphigénie op het veld tussen het Kasteel en de Abdij. Het was een enorm succes, er schijnen wel 3000 toeschouwers te zijn geweest.

Maar de volgende feesten werden te duur voor de notaris die zijn Kasteel in de winter moest verkopen. Aan het einde van de 19e eeuw krijgt het kasteel een beroemde eigenaar, Camille Pelletan, journalist en criticus, vriend van Rimbaud en Verlaine, die in 1905 eindigt in de politiek als Minister van de Marine. Dan volgen verschillende families elkaar op tot aan het einde van de vorige eeuw toen de familie Desprez besloot om van het Kasteel het huidige hotel te maken.